Pretty Perky Peggy King
.
.Akron Beacon Journal Photo
.